Artikelen

Artikelen
- Stervenszegen in Kerkinformatie november 2010

- ‘Ik verzoek u te gaan staan’ in Woord en Dienst juni 2010

- ‘Schriftwerk’ – 6 afleveringen in Woord en Dienst mei-juni 2006
- ‘Stiltekapel, een moment voor jezelf’ in Eredienstvaardig augustus 2005

- ‘Verwondering in het huis van de Ander’- Interview met Hans Uytenbogaardt,
in Eredienstvaardig juni 2005

- ‘De Naardense bijbel’ – interview met Pieter Oussoren
in Eredienstvaardig februari 2005 (in samenwerking met Gert Landman)

- ‘Liturgie als verkondiging’ in Eredienstvaardig, augustus 2004

- Door het water heen gered - de gang van zaken rondom de doop,
Werkboekjes voor de Eredienst nr.18, Zoetermeer 1999.

- ‘De Meester is er en Hij roept je! - Staan of zitten tijdens de evangelielezing’
in Interpretatie april 1999

- ‘Eenheid en herkenbaarheid Kerk gebaat bij gezamenlijk Dienstboek’ in Kerkinformatie 1998/52

- ‘Veertigdagentijd: tocht onder de regenboog’ in Kerkinformatie 1997/35

- ‘Het liturgisch jaar’ in Vorming en Toerusting 1995/5

- ‘Het gebruik van een leesrooster’ in: Leesrooster, stapsteen of struikelblok,
themanummer Praktische theologie 1995/4 p 77

- ‘De groet in de zondagse eredienst’ in Kerkinformatie 1995/22

- ‘Over de Liturgie’ in De Eerste Dag, jaargangen 1993-2000