Mediation

Om op een goede manier uit een conflict te komen is het belangrijk, dat mensen (weer) met elkaar in gesprek komen en samen zoeken naar een oplossing.
Mediation is daarbij een beproefde methode.
Mediation is het samen oplossen van een conflict of gespannen situatie onder begeleiding van een neutrale deskundige, de mediator. De mediator helpt de partijen bij het communiceren met elkaar en het vinden van een wederzijds acceptabele oplossing. Een geslaagde mediation kent alleen winnaars en geen verliezers.

Uitgangspunten bij mediation:
het kan alleen op basis van vrijwilligheid
al het besprokene blijft vertrouwelijk
de mediator is strikt neutraal

In 2005 volgde ik de opleiding tot professioneel mediator bij het Centrum voor Conflicthantering in Haarlem.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op